Utbildning - Sjukvård & Första hjälpen

Vi ger er kunskapen och tekniken för att hjälpa en anhörig, en kollega eller en främling när det otänkbara händer. Med rätt kunskap kan alla hjälpa!


En Hjärtsäker zon

En Hjärtsäker zon

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp. Bara 1500 överlever. Med fler hjärtstartare och fler som kan hjärt-lungräddning skulle många fler kunna räddas! Läs mer >>


HLR - Hjärt-Lungräddning

HLR - Hjärt-Lungräddning

Lär dig rädda liv med Hjärt-Lungräddning... Läs mer >>


HLR med Hjärtstartare

HLR med Hjärtstartare

Den enda behandlingen för att få igång hjärtat vid ett hjärtstopp är en strömstöt från en Hjärtstartare... Läs mer >>


Första hjälpen

HLR och Första hjälpen

Utbildning i; L-ABCDE, Hjärt-Lungräddning, vanliga sjukdomsfall, vanliga olycksfall, Larmrutiner och praktisk scenarioträning... Läs mer >>


HLR till barn

HLR till barn

Grunderna i hur man teoretiskt och praktiskt hjälper ett barn som drabbats av medvetslöshet, andningsstopp och hjärtstopp... Läs mer >>


Anpassad sjukvårdsutbildning

Anpassad sjukvårdsutbildning

Utbildningen anpassas efter verksamhetens inriktning, som t.ex. har hög risk för nack- och ryggskador, olyckor i svår terräng eller som vill fördjupa sina kunskaper... Läs mer >>


Avancerad sjukvård

Avancerad sjukvård

Utbildningen vänder sig till legitimerad personal inom sjukvården, räddningstjänsten och andra yrkesgrupper som behöver en mer avancerad sjukvårdsutbildning... Läs mer >>