Utbildning - Räddning

Vi ger er kunskapen och tekniken för att hjälpa en anhörig, en kollega eller en främling när det otänkbara händer. Med rätt kunskap kan alla hjälpa!


Vattenlivräddning

Vattenlivräddning

Att kunna göra ett snabbt ingripande är skillnaden på liv och död vid vattenrelaterade olyckor. Vi lär er grundläggande vattenlivräddning... Läs mer >>


Poollivraddare

Poollivräddare

Sverige är ett land omgivet av hav och sjöar. Bristande simkunnighet och felaktiga attityder till vattensäkerhet är bidragande orsaker till olyckor i och vid vatten... Läs mer >>


Fridykare, SSDF

Fridykare, SSDF

Livtjänst utbildare enligt SSDF som har ett stort utbud av fridykarutbildningar som passar nybörjaren såväl som den erfarne fridykaren... Läs mer >>


Räddningssimmare

Räddningssimmare

Sverige är ett land omgivet av hav och sjöar. Dålig prevention, tillsyn, bristande simkunnighet samt felaktiga attityder till vattensäkerhet är bidragande orsaker... Läs mer >>


Isinformatör

Isinformatör

Utbildning ger deltagaren kunskaper om hur man inför grupp förmedlar grundläggande kunskap om is och kallt vatten... Läs mer >>


Handbrandsläckning

Brandskydd - Handbrandsläckning

Att ge din personal grundläggande brandskyddsutbildning är alltid en bra investering som leder till ökad brandsäkerhet... Läs mer >>


Brandskydd - SBA

SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete)

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med eller som kommer att arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet på din arbetsplats... Läs mer >>


Heta arbeten

Heta arbeten

Heta arbeten är en kurs som försäkringsbolagen kräver om du jobbar med utrustning och arbetsmetoder som kan skapa brand... Läs mer >>


En Hjärtsäker zon

En Hjärtsäker zon

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp. Bara 1500 överlever. Med fler hjärtstartare och fler som kan hjärt-lungräddning skulle många fler kunna räddas! Läs mer >>