Utbildning

Med rätt kunskap kan alla hjälpa!


En Hjärtsäker zon

En Hjärtsäker zon

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp. Bara 1500 överlever. Med fler hjärtstartare och fler som kan hjärt-lungräddning skulle många fler kunna räddas! Läs mer >>


Sjukvård & Första hjälpen

Sjukvård & Första hjälpen

Vi ger er kunskapen och tekniken för att hjälpa en anhörig, en kollega eller en främling när det otänkbara händer. Läs mer >>


Vattenutbildning

Vattenlivräddning

Sverige är ett land omgivet av hav och sjöar. Bristande simkunnighet och felaktiga attityder till vattensäkerhet är bidragande orsaker till olyckor i och vid vatten. Läs mer >>


Handbrandsläckning

SBA, Brandskydd - Handbrandsläckning

SBA är lagstadgat, det står att den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i den är skyldiga att i skälig omfattning hålla med utrustning för släckning av brand... Läs mer >>


Evenemangssäkerhet

Evenemangssäkerhet

Våra övriga utbildningar kan skräddarsys efter behov och efter verksamhetsinriktning.
Läs mer >>