HLR och Första hjälpen

Vi ger er kunskapen och tekniken för att hjälpa en anhörig, en kollega eller en främling när det otänkbara händer.


HLR och Första hjälpen

Detta är en utbildning som vänder sig till bl.a. servicepersonal, föreningsledare, företag och väktare men även till privatpersoner som
vill fördjupa sina kunskaper inom området första hjälpen.
I utbildningen får kursdeltagaren lära sig hur han eller hon på ett
enkelt sätt kan hjälpa en person som drabbas av en akut sjukdom
eller olycka.

Kursinnehåll

Utbildningen ger en grundläggande kännedom om hur man agerar i akuta sjukdoms- och olycksfallssituationer. Utbildningen är både teoretisk och praktiskt för att deltagarna själva skall kunna känna sig säkra i stressade situationer.

Ni får utbildning i; L-ABCDE, Hjärt-Lungräddning, vanliga sjukdomsfall, vanliga olycksfall, Larmrutiner och praktisk scenarioträning.

Utbildningsmål

Utbildningarna är uppbyggda för att den enskilde människan ska ha en god handlingsberedskap och kunna agera vid en olycka eller sjukdomstillstånd.

Instruktörer och Kvalitetsäkring

Alla våra instruktörer kommer från akutsjukvården och kan med sin kunskap och erfarenhet erbjuda er en högkvalitativ utbildning baserat på de senaste riktlinjerna och forskningen.

Livtjänst är av Hjärt-Lungfonden ett godkänt utbildningsföretag som har rätt att dela ut garantimärket "En Hjärtsäker zon" till företag och organisationer som uppfyller ställda krav. Läs mer om En Hjärtsäker zon >>

Anpassning efter önskemål och behov

Utbildningen anpassas efter era önskemål och behov, t.ex:

  • HLR och Första hjälpen - Olycksfall
  • HLR och Första hjälpen - Sjukdomsfall
  • HLR och Första hjälpen - Elskador
  • HLR och Första hjälpen - Kontor och Service
  • HLR och Första hjälpen - Industri och Bygg
  • HLR och Första hjälpen - Sim- och Sporthall
  • HLR och Första hjälpen - Olycka på väg
  • HLR och Första hjälpen - Farligt gods
  • HLR och Första hjälpen - Idrottsskador
Kontakta oss för mer information eller anpassningar, kontakta oss på Livtjänst.
Varje arbetesplats som deltagit och blivit godkänd i samtliga delar erhåller ett intyg för arbetsplatsen samt material för entrédörren, företagsbilen och webben.

Ladda ner

Utbildningsinfo - Första Hjälpen, Sjukvård, Vattenlivräddning & brand (pdf)

Kontakt

Ring oss för rådgivning, 010 - 220 10 03

Ni kan också fylla i intresseanmälan i vårt kontaktformulär eller maila oss direkt på utbildning@livtjanst.se
Vi ser fram emot att höra från er.
Relaterade sidor

HLR - Hjärt-Lungräddning HLR med Hjärtstartare HLR till barn En Hjärtsäker zon Anpassad sjukvårdsutbildning Avancerad sjukvard