Samverkan

Vi samverkar med räddningstjänst, ambulanssjukvård, evenemangsarrangörer, säkerhetsföretag och ideella föreningar runt om i Sverige.


Livräddarna Tylösand Livräddarna Skövde

Ideella föreningar

Livtjänst har nära samarbete med Livräddarna Tylösand som är
centrum för svensk (nordisk) livräddning och startade 1958. I Tylösand ligger Livräddarskolan, den enda i norden, upprättades 1960. Vid
skolan utbildas årligen ett 50-tal legitimerade livräddare.

Livtjänst har även samarbete med systerorganisationerna
Livräddarna Skövde och Livräddarna Gotland samt en rad andra Livräddningsklubbar runt om i Sverige.

Läs mer om våra tjänster på Festival- & Evenemangssjukvård

Filminspelningar

Livtjänst samarbetar med Oceanfilm som har sedan 1999 underlättat för filmbolag att arbeta på vattnet. Oceanfilms erfarenhet av att arbetsleda ett filmteam i kombination med mångårig erfarenhet och kunskap om båtar, skärgård och säkerhet underlättar för att ta fram
en komplett säkerhetslösning för filmteamet.

Läs mer om våra tjänster på Filminspelning / On-set medic

Forskning om livräddning

Vårt samarbete med bla AC Lifesaving gör att vi hela tiden håller oss uppdaterade i den senaste vetenskapen och riktlinjerna inom bl.a. hjärtstopp och drunkning. Sedan 2007 bedriver AC Lifesaving forskning vid medicinska instutitionen vid Göteborgs Universitet kring överlevnad vid hjärtstopp i samband med drunkning. AC Lifesavings verksamhet med föreläsningar och utbildning baseras på beprövad erfarenhet och internationell forskning.

Läs mer om våra tjänster på Utbildning och Produkter