Produkter - har flyttat

Räddningsarbete är farligt och kräver specialutrustning såväl som specialutbildning. Det är användarens ansvar att utbilda och bibehålla kompetent kunskap om utrustning och vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder vid användning av utrustningen. Ni hittar mer info på Livräddningsbutiken.se


Livräddningsbutiken.se

Livräddningsbutiken.se (har flyttat)

Vi har flyttat Livräddningsbutiken, skulle det vara någon fundering vänligen kontakta Robert 010-221003 alt. robert@livtjanst.se, så hjälper vi er under tiden.

Livräddningsbutiken.se är anpassad för verksamheter inom vattenlivräddning och första hjälpen, men även för mer avancerad sjukvårdpersonal.


Produktfilmer - Livräddningsbutiken.se

Produktfilmer - Livräddningsbutiken.se

Sverige är ett land omgivet av hav och sjöar, ca 300 personer drunknade i Sverige 2010. Dålig prevention, tillsyn, bristande simkunnighet samt felaktiga attityder till...


Brandsläckare - Livräddningsbutiken.se

Hyra utrustning - Livräddningsbutiken.se

Utifrån vår erfarenhet av olika former av säkerhetsarbete, produktionarbete och projektledning inom evenemang så ser vi ett behov av enkla lösningar...