Om Livtjänst

Livtjänst är ett nytänkande företag med gedigen kompetens och erfarenhet. Företagets grundpelare är trygghet, service och kvalitet. Livtjänst har ett helhetsgrepp kring evenemangsberedskap, livräddning och utbildning.


Personal

Beredskap

Vår verksamhet inom evenemangsberedskap sträcker sig från analys- och planering stadiet till genomförande och uppföljning. Vi tillhandahåller den personal och kompetens som behövs inom sjukvård, brand och vattenlivräddning för att ge en fullgod säkerhet på ert evenemang.

Utbildning

Vår utbildningsverksamhet syftar till att ge den enskilde människan relevant kunskap om basala livräddande och livsuppehållande åtgärder genom praktiska och teoretiska utbildningstillfällen.

Produkter

Räddningsarbete är farligt och kräver specialutrustning såväl som specialutbildning. Det är användarens ansvar att utbilda och bibehålla kompetent kunskap om utrustning och vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder vid användning av den här utrustningen.