Historia


Fredrik Hasselblad

2002 - Livräddarna Tylösand

Livräddarna Tylösand startade på stranden 1958. I Tylösand ligger också Livräddarskolan (www.tylosand.net). Skolan, den enda i Norden, upprättades 1960. Vid skolan utbildas årligen ett 50-tal legitimerade livräddare, många med bakgrund inom akutsjukvård, räddningstjänst eller andra larm/utryckningsyrken.

Fredrik Hasselblad, vd och ägare av Livtjänst Sverige AB, startade här genom att utbilda sig till livräddare och har sedan dess varit aktiv inom verksamheten i Tylösand som bl.a. Btr. Bevakningschef och numera kursansvarig för en av de två årliga havslivräddarutbildningarna.
Mellan 2002-2005 arbetade Fredrik på olika platser i världen, bl.a. som Lifeguard, Surf Lifesaver och hade nära utbyte av tekniker, utrustning och larmstrukturer med olika livräddningsorganisationer, bl.a. i Australien, Nya Zeeland, Kalifornien och Hawaii.
Personalgrunden i Livtjänst har sina rötter i Livräddarskolan i Tylösand och det medför till Livtjänsts unika personalsammansättningar inom sjukvård, vattenlivräddning och brand.

2005 - Livtjänst och evenemang

Från början av år 2002 arbetade Fredrik med vattenlivräddning och sjukvård vid olika evenemang. Han utbildas inom försvaret till insatschef inom militär brand och räddning.
2005 arbetar Livtjänst som organisation med sjukvård för första gången.

Fredrik vidareutbildar sig inom evenemangsbranschen i Göteborg och läser utbildningen Evenemangsledning och Eventmarketing. Sedan dess har han arbetat med projektledning, produktion och marknadsföring på bl.a. TUR-festen (2007), Göteborgs kulturkalas (2008-2011), Göteborgs Julstad (2007-2011), U21-EM (2009) och en rad andra arrangemang. Detta har gjort att Livtjänst idag har en stor förståelse för hur evenemangsorganisationer fungerar och vad som krävs inom sjukvård och räddning vid olika arrangemang.

2008 - Livtjänst växer

Mellan 2006 och 2008 växer Livtjänst till ett av de största sjukvårdsföretagen som specialiserat sig på evenemang av olika slag i Sverige. Livtjänst lägger dessutom stor fokus på interna strukturer, god service och hög kvalitet.
Den största delen av dagens personalstyrka rekryterades under denna tid, och det är tillsammans som de har utvecklat Livtjänst till där de är idag.

”Vi ska inte vara med i utvecklingen – vi vill leda den!”
- medarbetare 2009

Det är också under 2008 som Livtjänst startar en webbutik med professionell utrustning inom vattenlivräddning. Då hette butiken NRS - Nordic Rescue Supply, idag heter den Livräddningsbutiken.se. Livräddningsbutiken.se är idag en av norra Europas största webbutiker som specialiserat sig på den här sortens utrustning. Webbutikens kunder är bl.a. militära förband, SAR-helikopter (Search and Rescue), Räddningsdykare, Polis och Kustbevakning runt om i Europa.

2012 - Livtjänst idag

Sedan 2010 har Livtjänst bla. arbetat med större evenemang som Malmöfestivalen, Göteborgs kulturkalas, World Transplante Games 2011 och VM i Motorcross.
Livtjänst utvecklade sina egna IVPA-mopeder som specialanpassas för stadsfestivaler och andra evenemang med större upptagningsområde. Dessutom har vi våra unika 4-hjulingar som är kompatibla inom våra tre verksamhetsområden och kan kombineras med;

  • Sjukvård: i form av bårtransport och läkemedel
  • Vattenlivräddning: med mindre båt, räddningsbräda eller kanot
  • Brandskydd; släcksystem i form av vattentank och brandsläckare
Livtjänst är idag ensamma i Sverige om den här kombinationen av utrustning och personal (Leg.Sjuksköterska/ Brandman/Räddningsimmare). Läs mer om våra beredskapstjänster här >>

Livtjänst har idag ett samarbete med ideella organisationer så som Livräddarstationer/klubbar i Sverige och Röda korset som gör att vi tillsammans kan ge en kostnadseffektiv och samarbetad räddningsorganisation.

För vidare info om oss och våra tjänster, kontakta oss på Livtjänst.