Filminspelning / On-set medic

Livtjänst är en privat vårdgivare som specialiserat sig på anpassad sjukvård. Företaget finns registrerat i Socialstyrelsens vårdgivaregister.


Sjukvårdare vid filminspelning / On-set medic

Vi tillhandahåller den sjukvårdspersonal och kompetens som behövs för filminspelning för uppfylla kraven för en On-set medic / Media medic och ge en fullgod säkerhet på plats.

Personal & utrustning

Vi kan hjälpa er med legitimerad sjuksköterska, läkare och sjukvårdare vid filminspelningar av olika slag med tillhörande utrustning. Ett sjukvårdsteam består av 1 leg. sjuksköterska och vid behov kan detta kompletteras med sjukvårdare eller läkare. Den leg. sjuksköterskan/ läkaren har det medicinska ansvaret och kan genomföra kvalificerade sjukvårdsinsatser på plats.
Vår sjukvårdsberedskap utgår i huvudsak från Göteborg och Stockholm.

Utrustningen som personalen använder är anpassade för att lätt kunna ta med ut till patienten i alla tänkbara miljöer. Utrustningen är i väsksystem och innehåller bl.a. läkemedel, syrgas, förband, brännskadeenhet, utrustning för fri luftväg, defibrillator samt imobiliserings utrustning.

Ni kan även hyra basal livräddningsutrustning av oss, se Hyra utrustning.

Samarbete

Vi arbetar nära med bla Oceanfilm för koordinering av större säkerhetsorganisationer vid TV/filminpelningar.

Rekvisita

Vi kan erbjuda en fullt utrustad ambulans med tillhörande bårar, kläder, annan utrustning och personal. Bilen är en Volvo S80 Ambulans ombyggd av Nilsson Special Vehicles. Utsidan av bilen är neutralt stripad.

Utrustningen är bla. förbrukningsmaterial, olika bårar, akutväskor, filtar, hjälmar, grund-& förstärkningsklädsel, defidrillator och annan utrustning för livsuppehållande insatser.

Grundbemanningen består av leg. sjuksköterska och sjukvårdare. Vid behov kan vi även komplettera med läkare, för ökad realistiskt handhavande.

Ladda ner

Filminspelning / On-set medic (pdf) Ambulans som rekvisita (pdf) Beredskapsinformation (pdf)

Kontakt

Ring oss för rådgivning, 010 - 220 10 00

Ni kan också fylla i intresseanmälan i vårt kontaktformulär eller maila oss direkt på beredskap@livtjanst.se
Vi ser fram emot att höra från er.
Relaterade sidor

Ambulans / Evenemangsambulans Räddningsimmare Brand & Räddning Hög höjd & Fallskydd Kommunikation Brandsläckare