Beredskap - Räddning

Livtjänst finns registrerat i Socialstyrelsens vårdgivaregister.


Räddningsimmare

Vattenlivräddning

Sverige är ett land omgivet av hav och sjöar, idagsläget drunknar ca 250 personer per år i Sverige. Dålig prevention, tillsyn, bristande simkunnighet samt felaktiga... Läs mer >>


Issäkerhet

Issäkerhet

Sverige är ett land omgivet av hav och sjöar, idagsläget drunknar ca 250 personer per år i Sverige. Dålig prevention, tillsyn, bristande simkunnighet samt felaktiga... Läs mer >>


Sjukvårds- & Räddnings ATV

Terräng & Svår miljö

Tjänsten är ett komplement till våra andra tjänster inom sjukvård och räddning där tillgängligheten i svår miljö ställer högre krav. Läs mer >>


Brandberedskap

Brand & Räddning

Livtjänst kan idag säkerställa ert evenemang med olika resurser när det gäller SBA och övriga nivåer av brandberedskap. Tjänsterna anpassas utefter behov, allt ifrån SBA... Läs mer >>


Fallskydd

Hög höjd & Fallskydd

Att arbeta på höjd, eller i andra utsatta miljöer, kan innebära risker. Livtjänst kan erbjuda tjänster hög höjdsräddning och fallskydd för ett säkert och tryggt sätt vistas... Läs mer >>