Brand & Räddning

Livtjänst kan idag säkerställa ert evenemang med olika resurser när det gäller SBA och övriga nivåer av brandberedskap. Tjänsterna anpassas utefter behov, allt ifrån SBA till framskjuten enhet och ATVs.


Brandberedskap

Vad säger lagen?

Idag finns det en lag som lägger allt ansvar på brandskydd på ägaren. Lagen om skydd mot olyckor, LSO 2004:2. Vilket medför att om det brinner så är det nyttjanderättshavaren eller ägaren som är skyldig då det är på dennes ansvar att brandskyddet vidhålls. Därför är sotarens förebyggande arbete otroligt viktigt för hushållen runt om, då de med deras yrkeskunskap kan informera ägaren om eventuella bristfälligheter.

Personal och Kvalitetsäkring

Livtjänst kan erbjuda brand och räddningstjänster i form av brandvakter, brandmen, räddningsfordon med möjlighet till släckning och losstagning.

Vi uppfyller EU direktiv 89/656/CEE om användning av personlig skyddsutrustning (PPE) i samtliga av våra tjänster.

Ni kan även hyra basal livräddningsutrustning av oss, se Hyra utrustning.

Ladda ner

Beredskapsinformation (pdf)

Kontakt

Ring oss för rådgivning, 010 - 220 10 00

Ni kan också fylla i intresseanmälan i vårt kontaktformulär eller maila oss direkt på beredskap@livtjanst.se
Vi ser fram emot att höra från er.
Relaterade sidor

Ambulans / Evenemangsambulans Sjukvårds- & Räddnings ATV Räddningsimmare Hög höjd & Fallskydd Brandsläckning Brandsläckare