Affärsidé och Vision


Fredrik Hasselblad

Affärsidé

Livtjänst skall med högsta kvalitet leverera anpassade beredskapstjänster, utbildningar och utrustningsalternativ i sjukvård och räddning till sina kunder.
Genom att använda sig av specialistutbildad personal från samhällets olika räddningsorganisationer kan vi leverera en unik personalsammansättning till våra uppdrag.

Vision

Livtjänst skall vara den ledande aktören och ett självklart val för kunden vid specialanpassade beredskapstjänster, utbildningar och utrustningsalternativ inom sjukvårds- och räddningsuppdrag i Sverige.