Beredskap

Livtjänst har specialliserat sig på räddnings-organisationer för evenemang, anpassad akutsjukvård, vattenlivräddning och brand.
Läs mer >>

Utbildning

Syftar till att ge dig relevant kunskap om basala livsuppehållande åtgärder genom praktiska och teoretiska utbildningstillfällen.
Läs mer >>

Produkter

Livtjänst erbjuder stort utbud av special-utvecklad och anpassad utrustning för verksamma vid vattenmiljö.
Läs mer >>